Garanti

2 års garanti og support

Vi garanterer, at vores produkter er fri for materiale- og fremstillingsfejl i en periode på to år fra købsdatoen.


Stoov reparerer eller udskifter enhver komponent, der er defekt inden for garantiperioden. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber, der har købt et nyt produkt fra Stoov eller en af Stoovs autoriserede forhandlere. stoov er under ingen omstændigheder ansvarlig for krav uden for garantien eller for andre krav eller skader, herunder, men ikke begrænset til, krav for forkert design, ukorrekt eller vildledende rådgivning, tilfældige skader eller følgeskader eller skade på en anden person, virksomhed eller enhed.


Garantien gælder ikke, hvis en sådan reparation eller udskiftning af dele er nødvendig på grund af et uheld, forsømmelse eller misbrug, eller hvis udstyret ændres eller repareres på anden måde end i overensstemmelse med Stoovs vedligeholdelses- og serviceanvisninger, eller hvis der anvendes en komponent eller del, som ikke oprindeligt er leveret af Stoov eller dets autoriserede forhandlere.


Denne garanti omfatter ikke forbrugsvarer som f.eks. batterier eller stoffer. Vores batterifabrikanter garanterer, at batterierne er fri for materiale- og fabrikationsfejl og batterierne under normale anvendelses- og vedligeholdelsesforhold i en periode på et år efter den oprindelige købsdato. Denne garanti garanterer dog ikke batteriernes effektive levetid. Dette skyldes, at et batteris effektive levetid hovedsageligt bestemmes af anvendelsesmønstre og den pleje, der finder sted i løbet af batteriets levetid. Alle krav er begrænset til reparation eller udskiftning af produkterne og er eksklusive forsendelsesomkostninger.


Klager

Det kan ske, at noget ikke går som planlagt. Lad os vide det via hello@stoov.com. Vi kontakter dig så for at finde en løsning.


Hvis vi ikke finder sammen, er det muligt at anmelde din tvist til mægling via Stichting WebwinkelKeur via www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Fra den 15. februar 2016 er det også muligt for forbrugere i EU at registrere klager via Europa-Kommissionens ODR-platform. Denne ODR-platform findes på http://ec.europa.eu/odr. Hvis din klage endnu ikke er under behandling andre steder, kan du frit indgive din klage via EU's platform.