Stoov® & ForestNation

Stoov® planter grønne helte

Stoov® har siden i år samarbejdet med ForestNation, en bæredygtig, profitorienteret virksomhed. Dette gode samarbejde blev etableret gennem transportvirksomheden Shypple. De sikrer leveringen af vores produkter fra udlandet.

ForestNation tilbyder produkter og tjenester, der forbinder økologiske, sociale og kommercielle mål. Virksomheden giver enkeltpersoner og organisationer mulighed for at genbeplante planeten og genoprette forbindelsen med naturen. Et godt match til Stoov®!

Vi planter i øjeblikket ti (frugt)træer i Tanzania ad gangen, som allerede kompenserer for et ton CO2 i løbet af de første fem år. Træerne er plantet på lokalbefolkningens gårde og i nærheden af skoler. Normalt tager det halvtreds år for et træ at kompensere for et ton CO2, men vi yder gerne et ekstra bidrag. Ved at plante ti træer på samme tid har vi fjernet vores egen CO2-udledning fra atmosfæren på relativt kort tid. Efter de fem års kompensationstid bliver træerne naturligvis ikke fældet med det samme: jo flere leveår, jo mere kompensation for andre CO2-emissioner. En dejlig ekstra ting!

Hvis du har spørgsmål om bæredygtighedsprogrammet, kan du kontakte os via hjemmesiden.